1. Traject

Voorafgaande aan het coachingstraject vindt een intake plaats. Daarin worden de volgende onderwerpen besproken: РWat zijn de thema’s die in het hier en nu spelen? РWat wilt u bereiken? РWat zijn de wederzijdse verwachtingen? РWat zijn de randvoorwaarden?

N.B. Onderdeel van het traject is dat de gecoachte een supporter binnen de organisatie vraagt/aanwijst. De supporter is iemand die op de hoogte is van de ontwikkeldoelen en het proces mee ondersteunt.

verslag/contract
Van de intake wordt een verslag gemaakt dat eerst naar de gecoachte en vervolgens naar de opdrachtgever gaat. Het is de bedoeling dat beiden instemmen met de werkwijze, doelen en randvoorwaarden. De opdrachtgever ontvangt naast het verslag ook de offerte.

vertrouwelijkheid
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, daarover wordt niet gerapporteerd. Brinkman Advies is lid van de NVTA en onderschrijft de ethische code van de vereniging. (www.nvta.nl)

Lees hier verder.