Teamcoaching

Teamcoaching heeft altijd te maken met de effectiviteit van het team. Soms is de onderlinge communicatie niet goed of worden talenten niet optimaal benut. Soms sluit de manier van aansturing niet aan bij het team of verandert de organisatie van koers.
De vragen die binnen een team spelen kunnen verschillend van aard en complexiteit zijn. Bovendien zal een beginnend team in een ander proces zitten dan een ‘oud’ team.
Kortom, teamcoaching vraagt altijd om een goede probleemverkenning, maatwerk en draagvlak vanuit het team.

Voorbeelden van trajecten:
• Hoe kunnen we als team zelfstandig problemen oplossen?
• Hoe kunnen we meer openheid en vertrouwen binnen het team creëren?
• Hoe kunnen we als team meer marktgericht werken?
• Welke stijl van leidinggeven hebben we nodig?
• Hoe kunnen we effectiever besluiten nemen?


Klik hier voor het artikel: Teamcoaching – didactisch concept