Individuele coaching

Competentiegericht
Competenties zijn de vaardigheden of eigenschappen die medewerkers nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in hun beroep. Coachen op competentie vergroot de professionele effectiviteit binnen een organisatie. De competentiebeschrijvingen die gebruikt worden zijn afkomstig uit PiCompany (2004).

Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit heeft veel te maken met overtuigingen die het gedrag in grote mate beïnvloeden (positief of negatief). Bijvoorbeeld: u vindt het lastig om uw mening te geven of ideeën naar voren te brengen in een groep of aan uw collega. Of u vindt het lastig om ‘nee’ te zeggen of om een vervelende boodschap over te brengen.
In het coachen op persoonlijke effectiviteit gaat het erom uw inzicht in de beperkende overtuigingen te vergroten en gedragsalternatieven te ontwikkelen.

Loopbaangericht
Loopbaancoaching heeft betrekking op vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’. Andere vragen kunnen zijn: ‘Hoe kan ik zorg en werk goed met elkaar combineren?’, ‘Hoe wil ik me de komende vijf jaar gaan ontwikkelen binnen de organisatie?’ en ‘Waar liggen voor mij kansen op de arbeidsmarkt?’.